Категорії

Відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік відповідно до вимог Закону України  «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

Рожковицький сільский голова - Беспалов Василь Іванович 

Розділ І. Загальні відомостіі

1.Беспалов Василь Іванович

2.Посада: сільський голова Рожковицької сільської ради

3.Члени сім”ї декларанта : дружина Мартинова О.П.

Розділ ІІ Відомості про доходи

5.Загальна сума сукупного доходу декларанта, гривні, у т.ч.:  77262 грн

6.Зарабітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені декларанту) відповідно до умов трудового або цивільно-правового доходу:  70926 грн .

11.Загальна сума доходу членів сім’ї декларанта складає 52545 грн.

15.страхові внески 1250 грн

19. дохід від оренди 1624 грн

20.Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-18): 4712 грн.

На праві користування 8000 грн

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

23. Земельні ділянки декларанта  :  53970 м.кв

24. Житлові будинки :  50,6 м.кв.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім”ї декларанта

29.Земельні ділянки:  8991.05 м.кв

п.45 сума коштів на рахунках - 3125 грн

п.46 вклади у звітньому періоді - 3125 грн

п.54 добровільне страхування - 60 грн

п.60 добровільне страхування членів сім’ї- 120 грн

 

Секретар Рожковицької сільскої ради - Нікітіна Тетяна Олександрівна 

Розділ І. Загальні відомостіі

1.Нікітіна Тетяна Олександрівна

2.Посада:  секретар Рожковичької сільської ради

3.Члени сім”ї декларанта : чоловік Нікітін Володимир Зіновійович, дочка Арсеніна Ірина Сергіївна, дочка Нікітіна Надія Володимирівна, мати Ватажишина Марія Іванівна

Розділ ІІ Відомості про доходи

5.Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т.ч.:  63353,44 грн

6.Зарабітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені декларанту) відповідно до умов трудового або цивільно-правового доходу:  58521,04 грн..

Загальна сума доходу членів сім’ї декларанта складає 41613,89 грн.

20.Інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19): 4832.40 грн.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

10. Земельні ділянки :  20000 м.кв

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім”ї декларанта

29.Земельні ділянки: 4900 м.кв

Земельні ділянки: 5400 м.кв

Земельні ділянки: 9800 м.кв

30.Житлові будинки :  56 м.кв.

31.Квартири : 64 м.кв.

Розділ ІV.Відомості про транспортні засоби

Б.Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування  членів сім”ї  декларанта

44. трактор МТЗ-82 , рік випуску 2010.